Kontrole

W 2013 roku Teatr Rampa został poddany przez Organ Założycielski- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy szczegółowej kontroli prawidłowości zarządzania i gospodarki finansowej realizowanej   W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. Stwierdzono pełną prawidłowość zarządzania jednostka na wszystkich badanych płaszczyznach