Email Drukuj

Zasoby archiwalne Teatru Rampa na Targówku

 

Teatr jest samorządową instytucją artystyczną posiadającą osobowość prawną  (organem założycielskim jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy) podlega przepisom Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym – Dziennik Ustaw z 2016 r  poz. 1506 z późn. zm.) . Zgodnie z tą ustawą część dokumentacji archiwalnej przekazywana jest do  Archiwum Państwowego m. st. Warszawy.

 

Teatr na Targówku istnieje od 1 maja 1975 roku – utworzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 30 z dnia 30 kwietnia 1975 r. Jednak historia tej sceny rozpoczęła się 1 marca 1974 roku, kiedy to w dawnym Domu Kultury im. Jerzego Czeszejko-Sochackiego (autor projektu budynku – inż. arch. Z. Buczkowski) powstała scena Stołecznej Estrady pod nazwą „Teatr na Targówku”. Kierownikiem Artystycznym tej sceny został Marian Jonkajtys, czyli od roku 1974,  istnieje w nim dział archiwizacji, którego zadaniem jest gromadzenie i przechowywanie wszystkich wydawnictw i materiałów towarzyszących powstawaniu nowych spektakli teatralnych.

 

Do archiwum zakładowego trafiają:

 • afisze
 • sztrajfy
 • plakaty
 • programy
 • ulotki
 • fotografie ze spektakli
 • materiały nutowe
 • egzemplarze autorskie,  reżyserskie, inspicjenckie
 • tłumaczenia sztuk będących w repertuarze teatru (Uwaga! Część premier  Teatru Rampa na Tragówku jest w repertuarze – egzemplarze  stanowią   narzędzie pracy i jako takie nie mogą być archiwizowane)
 • część projektów scenografii,  rysunków technicznych, projektów kostiumów
 • ścieżki dźwiękowe przedstawienia / muzyka + efekty / (niegdyś na taśmach magnetofonowych, teraz na CD)
 • zapisy wideo przedstawień
 • część ulotek z  repertuarem miesięcznym  
 • coroczne wydawnictwo z opisem repertuaru na następny rok drukowane od roku 2006 do roku 2011
 • wydawnictwa towarzyszące otwarciom nowych wystaw w Galerii Sztuki Teatru Rampa
 • okolicznościowe wydawnictwa związane z wydarzeniami jednorazowymi
 • dokumentowana jest także działalność wyjazdowa Teatru oraz dotycząca występów gościnnych na naszej scenie.
   

Zgromadzone w archiwum materiały są na bieżąco opracowywane i przygotowywane do wydania w postaci albumów-monografii, prezentujących historię Teatru. Do tej pory wydane zostały 8 albumów podsumowujących osiągnięcia dyrektorów: Mariana Jonkajtysa (1974-1981), Jana Krzyżanowskiego (1981-1987), Andrzeja Strzeleckiego (1987-1997) i Krzysztofa Miklaszewskiego (1997-2002, Jana Prochyry – część I (2002-2006) i część II obejmująca lata 2007-2010, a także album  "Oktet dyrekcyjny" obejmujący lata 2011-2015 oraz album poświęcony 10-cio leciu Galerii Sztuki obejmujący lata 1999-2009.

 

Wydano także trzy książki dotyczące działalności artystycznej (opracowanie typu almanach sceny)

 • 25 lat Teatru Rampa na Targówku,
 • 30 lat Teatru Rampa na Targówku,
 • Rampa o sobie.

 

Poza  dokumentacją dotyczącą działalności artystycznej Teatru Rampa na Targówku w archiwum zakładowym gromadzone są także  dokumenty organizacyjne, finansowe, kadrowe oraz część dokumentacji budynku (najstarsze materiały dotyczą roku 1951).

Opracowana jest także organizacyjna historia Teatru od początku istnienia do roku 2015.

 

Udostępnianie archiwaliów:
Ze zbiorów korzystają najczęściej studenci, oraz pracownicy Teatru. Ze wszystkich materiałów można korzystać na miejscu, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z archiwistą. Z dokumentacji archiwalnej na zewnątrz można korzystać tylko po uzyskaniu zgody Dyrektora Teatru.

 

tel. 22 6795051/2 w. 143, 144