Email Drukuj

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Teatr Rampa na Targówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Rampa

data publikacji strony: 2016-04-26
data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2018-02-26

Strona internetowa www.teatr-rampa.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik.
2. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych itp.).
3. Brak audiodeskrypcji dla materiałów wideo i multimedialnych.
4. Brak mapy serwisu.

Informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika umieszczone na stronie internetowej Teatru Rampa na Targówku w Warszawie przedstawione są użytkownikom w dostępny dla nich sposób. Treści są rozróżnialne, uhierarchizowane oraz prezentowane na różne sposoby, bez utraty informacji czy struktury. Zostały zaplanowane tak, aby żadna funkcjonalność nie posiadała limitu czasu. Strona nie projektuje migających treści, które mogłyby negatywnie wpływać na układ nerwowy człowieka, a poruszania się po niej nie zakłócają żadne dodatkowe komunikaty, czy aktualizacje. Język strony jest przejrzysty i zrozumiały, a sama jej treść rzetelna i jednoznaczna, tak aby mogła być poprawnie interpretowana przez wielu różnych odbiorców.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np.programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety – automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego. Teatr Rampa na Targówku nie oferuje własnych, osobnych aplikacji mobilnych.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

ADRES
Teatr Rampa na Targówku
ul. Kołowa 20
03-536 Warszawa

 

KOORDYNATOR  DOSTĘPNOŚCI

Anna Krywczuk, e-mail: anna.krywczuk@teatr-rampa.pl, tel.: +48 573 801 015

  

WEJŚCIE DO TEATRU
Do Teatru prowadzą 3 wejścia: wejście główne (od strony Parku Wiecha), wejście od parkingu do Przestrzeni Eksperymentalnej, wejście od Sali Klubowej czynne przy koncertach AZYLU oraz wejście służbowe od ul. Kołowej.
Wejście Główne do Teatru znajduje się na poziomie 4 stopni schodów, prowadzi do niego podjazd – podobnie do wejścia służbowego. Szerokość drzwi frontowych, których oba skrzydła mogą być otwarte na oścież, jest wystarczająca dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. 

 

DOJAZD DO TEATRU

 • samochodem:
  Parking ogrodzony, strzeżony i bezpłatny przy Teatrze Rampa (od Kołowej) 
 • metrem:
  II linia Metra, stacja Targówek Mieszkaniowy  
 • autobusem:
  linie 120, 156, 160, 220, 500, N02 – większość autobusów niskopodłogowych
  Przystanek: DKS TARGÓWEK 02/Kołowa (ok. 100 m od Teatru)

Znajdź nas na: GoogleMaps / JakDojade / Facebook


KASA BILETOWA i SZATNIE
W obiekcie znajduje się jeden punkt kasowy oraz ogólnodostępne dwie szatnie na parterze (jedna dla Sceny Małej, w głównym foyer, druga, większa, dla Sceny Dużej, w dalszym foyer). UWAGA! Szatnie nie funkcjonują podczas wzmożonego reżimu sanitarnego. Kasjer oraz szatniarze mają możliwość wyjścia ze swojego stanowiska pracy i indywidualnej obsługi Widza, który potrzebuje pomocy. 


SCENA DUŻA

Scena Duża znajduje się na I piętrze budynku (wejście główne) i posiada 2 wejścia od foyer I piętra 2 od strony Lóż i 2 od Balkonu.
Aby dostać się na poziom widowni Sceny Dużej osoby z niepełnosprawnością ruchową, o kulach lub na wózku inwalidzkim, muszą skorzystać z windy, którą obsługuje pracownik teatru. 

Scena  Duża posiada 1 wejście na I piętrze (od strony B) przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, prowadzi do niego podjazd pochylny.
Na widowni Sceny Dużej miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się pomiędzy rzędem VI a VII. Jest to przestrzeń o szerokości około 1 metra.
Szatnie Sceny Dużej znajdują się na parterze po obu stronach holu głównego.

SCENA MAŁA
Scena Mała znajduje się na parterze budynku (wejście główne).
Osoby, które chcą oglądać spektakl siedząc na wózku, mogą zająć miejsca przy wskazanych przez bileterów rzędach po obu stronach widowni. Dostępność tych miejsc zależy to od granego tytułu.
Szatnia Sceny Małej znajduje się na parterze, po lewej stronie holu głównego.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w korytarzu przy prawej szatni.


TEATR BEZ BARIER
Teatr Rampa wyposażony jest w parking, podjazdy, windę i toaletę dostosowane odpowiednio do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Wszystkie podjazdy wraz z pochwytami oraz łazienka dla osób z niepełnosprawnością ruchową są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2002r.

Specyfikacja podjazdów, urządzeń:

Przed budynkiem Teatru znajdują się trzy podjazdy:
- pierwszy podjazd: dł. 8 m , szer. 1,20 m , kąt nachylenia 8 stopni,
- drugi i trzeci podjazd: dł. 2,10 m, szer. 1,30 m, kąt nachylenia 25 stopni.

2 Podjazdy od frontu Teatru długość 2,10 m, szer.1,30 m, kąt nachylenia 25 stopni.

Drzwi wejściowe – szer. 1,60 m - podwójne

Ponieważ okienko kasowe znajduje się na wysokości ponad 1,20 m, zakup biletu przez osoby z niepełnosprawnością ruchową będzie możliwy za pośrednictwem obecnego przy drzwiach biletera bądź przez Koordynatora Dostępności - p. Annę Krywczuk (tel.22 679 50 51 wew. 119).

W budynku znajdują się dwa podjazdy:

 • Pierwszy podjazd – znajduje się na parterze (pomaga pokonać trzy stopnie do szatni oraz dostać się do windy wjeżdżającej na pierwsze piętro) – wysokość 40cm o dł. 3,4 m, szer. 1,2 m, kąt nachylenia 15 stopni, są przystosowane odpowiednie pochwyty z obydwu stron dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 
 • Drugi podjazd – znajduje się na pierwszym piętrze, wysokość 60 cm, o dł. 6,4 m, szer. 1,5 m, kąt nachylenia 8 stopni, są przystosowane odpowiednie pochwyty z obydwu stron dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na terenie obiektu znajduje się również winda osobowa, udźwig 400 kg. Do 5 osób o wymiarach: dł. 1,40 m, szer. 1,10 m, wys. 2 m, korzystanie z windy możliwe wyłącznie w asyście obsługi widowni. Dźwig konserwuje firma „INWESTPROJEKT – DŹWIG”

Na parterze znajduje się odpowiednio wyposażona przestronna toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Teatr Rampa od bieżącego sezonu dysponuje już sprzętem do audiodeskrypcji. Dołożymy wszelkich starań, aby szybko przygotować do takiej realizacji choćby kilka najważniejszych spektakli. W chwili obecnej możliwa jest audiodeskrypcja na zamówienie przedstawienia "Rapsodia z demonem" i musicalu dla dzieci "Pinokio". Widzowie zainteresowani taką formą uczestnictwa w spektaklu muszą koniecznie zgłosić to przy zakupie biletów lub powiadomić mejlowo lub telefonicznie obsługę widowni najpóźniej w ostatni dzień roboczy przed spektaklem.

Osoby z dysfunkcją słuchu

Teatr Rampa od bieżącego sezonu dysponuje sprzętem do realizacji wydarzeń dla osób z dysfunkcją słuchu. Są to indywidualne mikro-odbiorniki pozwalające na słuchanie wzmocnionych dźwięków spektaklu przez typowe słuchawki lub też do znaczącego zwiększenia skuteczności działania aparatów słuchowych poprzez tzw. pętle indukcyjne (cieniutki naszyjnik).  Widzowie chcący skorzystać z tych możliwości powinni koniecznie zgłosić to przy zakupie biletów lub powiadomić mejlowo lub telefonicznie obsługę widowni najpóźniej w ostatni dzień roboczy przed spektaklem .
Ponadto osoby zainteresowane wzmocnieniem działania aparatów słuchowych muszą mieć umiejętność przestawienia swojego aparatu do współpracy z pętlą indukcyjną. Jest to możliwe praktycznie we wszystkich nowych aparatach słuchowych i jest czynnością bardzo prostą. W razie wątpliwości należy wcześniej odnaleźć odpowiednia informację w instrukcji obsługi aparatu czy też zapytać sprzedawcy, serwisanta lub protetyka słuchu.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową na widowni Sceny Dużej i Sceny Malej

Wszystkie spektakle na Scenie Dużej Teatru Rampa są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym dla Widzów na wózkach. Na Scenie Kameralnej dotyczy to tylko niektórych spektakli. Opiekun osoby poruszającej się na wózku otrzymuje darmowy bilet z możliwością zajęcia miejsca na krześle dostawionym koło wózka. 

Warunkiem koniecznym jest wcześniejsze powiadomienie Teatru w osobie Koordynatora dostępności pani Anny Krywczuk anna.krywczuk@teatr-rampa.pl o zamierzonym udziale w spektaklu osoby na wózku i jej opiekuna.

Konieczne jest również wcześniejsze uzgadnianie z Koordynatorem Dostępności ewentualnego wprowadzania na salę psa-opiekuna Osoby niepełnosprawnej (Teatr musi przydzielić takiej Osobie odpowiednie miejsce).

UWAGA: Na niektóre spektakle możliwy jest jednorazowy udział tylko 2 Osób na wózkach inwalidzkich. Tym bardziej ważne i konieczne jest uzgodnienie takiego udziału z Koordynatorem dostępności.

Teatr Rampa dysponuje aparaturą umożliwiającą ułatwienie odbioru spektakli przez widzów z dysfunkcją słuchu oraz niektórych spektakli dla widzów z niepełnosprawnością wzroku. Szczegóły na podstronie "Dostępność". Warunkiem koniecznym skorzystania z tych możliwości jest wcześniejsze powiadomienie Teatru w osobie Koordynatora dostępności o zamierzonym udziale w spektaklu widza zainteresowanego podanymi funkcjonalnościami.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe dotyczące deklaracji

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Maja Śmigielska, e-mail: maja.smigielska@teatr-rampa.pl, tel. 573 801 011

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać zażalenia na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.